ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναγκαία

Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο ήταν αναγκαία και ορθή. Η Ελλάδα δίνει ένα σαφές μήνυμα πως είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί με όλους τους γείτονές της με βάση το διεθνές δίκαιο. Οχι όμως υπό την απειλή των όπλων ή πειρατικών και ανίσχυρων συμφωνιών. Θα υπάρξουν ασφαλώς εκείνοι που θα ήθελαν μια καλύτερη ή πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Εχουμε πολλάκις πληρώσει στο παρελθόν αυτήν τη λογική, όταν χάσαμε ευκαιρίες να συνάψουμε καλές συμφωνίες με άλλους γείτονες, επιδιώκοντας ιδεατές λύσεις.