ΑΠΟΨΕΙΣ

Διάλογος ή τίποτα

Οποια έκβαση και αν έχει η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το ζητούμενο μακροπρόθεσμα δεν αλλάζει. Για να κατοχυρώσει ΑΟΖ η Ελλάδα, την οποία να μπορεί πραγματικά να εκμεταλλευθεί, υπάρχουν δύο δρόμοι: ο συμβατικός, με διμερείς συμφωνίες, και η κοινή προσφυγή στη Χάγη. Αμφότεροι οι δρόμοι προϋποθέτουν τον διάλογο. Οποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν μπορεί να αρνείται τη διπλωματία. Η αδράνεια απλώς επωάζει τους κινδύνους.