ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρώτα οι ευπαθείς

Από την αρχή οι χώροι φιλοξενίας ηλικιωμένων είχαν επισημανθεί από τους επιστήμονες ως χώροι υψηλού κινδύνου, που έχρηζαν ειδικής προστασίας. Η διεθνής εμπειρία επιβεβαίωσε τις προειδοποιήσεις. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη δείχνουν ότι εδώ δεν είχε ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα. Είναι ανάγκη να εφαρμοστούν παντού με την ίδια αυστηρότητα τα μέτρα, ιδίως για την προστασία των ευπαθών.