ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπόδειγμα

Η είδηση της εξαγοράς μιας ελληνικής νεοφυούς επιχείρησης αντί 360 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένας δείκτης για το μέλλον. Δείχνει πού πρέπει να κινηθεί η χώρα προκειμένου να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της. Δείχνει πώς πρέπει να επενδυθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου. Περισσότερα κίνητρα, λιγότερα γραφειοκρατικά και φορολογικά εμπόδια. Επένδυση στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στη γνώση.