ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από τις βάσεις

Είναι πια μέρος του τελετουργικού των εξετάσεων: Κάθε χρόνο γίνεται αντικείμενο καταγγελίας και χλεύης το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να μπει σε ελληνικό πανεπιστήμιο παρότι έχει ουσιαστικά αποτύχει στις εξετάσεις. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι το δύσκολο: η αναχάραξη του ακαδημαϊκού χάρτη, με απάλειψη των τμημάτων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν μόνο για πελατειακούς λόγους. Το δύσκολο είναι όχι μια απλή μετατόπιση της βάσης εισαγωγής, αλλά μια βαθύτερη μεταρρύθμιση.