ΑΠΟΨΕΙΣ

Σταθερότητα και τουρισμός

Η περιοχή γύρω από την Ελλάδα έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Η χώρα μας παραμένει ένα αγκυροβόλιο σταθερότητας σε μια εκρηκτική περιοχή. Μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από την κατάσταση αυτή εφόσον, βεβαίως, παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και άλλο μερίδιο στον τουρισμό και να καταστεί περιφερειακός κόμβος σε ζωτικούς τομείς. Αρκεί, βεβαίως, να διατηρηθούν η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική συνοχή εντός και να σταματήσουν οι υπερβολικές πιέσεις από τους έξω, που οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα στην αποσταθεροποίηση.