ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιχειρήσεις και τράπεζες

Η αναδιάρθρωση και εξυγίανση ορισμένων κλάδων της οικονομίας είναι επιτακτική. Υπάρχουν κλάδοι με επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι βιώσιμες, δεν παρουσιάζουν κανένα ουσιαστικό σχέδιο αναδιοργάνωσης και είναι υπερδανεισμένες. Οσο συνεχίζουν να λειτουργούν ως ζόμπι συμπαρασύρουν και ό,τι έχει απομείνει από τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ο ρόλος των τραπεζών στη δύσκολη αυτή εξίσωση είναι καταλυτικός. Εχει έρθει η ώρα να ενισχυθούν οι παραγωγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με εξωστρέφεια και με βάση επιχειρηματικά σχέδια και να απορροφήσουν ενδεχομένως προβληματικές επιχειρήσεις. Αν αυτό δεν συμβεί γρήγορα, είναι ορατός ο κίνδυνος αυτή η κρίση να κάψει μαζί με τα ξερά και λιγοστά χλωρά που έχουν απομείνει και στα οποία θα μπορούσε να βασισθεί η ανάκαμψη και η παραγωγή.