ΑΠΟΨΕΙΣ

Απέναντι στη «Λερναία Υδρα» των παθογενειών

 

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα μοιάζουν με τη «Λερναία Υδρα». Ενα λύνουμε, δέκα φυτρώνουν. Ωστόσο, με επιμονή και σχέδιο αντιμετωπίζουμε παθογένειες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ ταυτόχρονα θέτουμε σε εφαρμογή και στη χώρα μας νέους θεσμούς, προς όφελος των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι σημαντικές παρεμβάσεις της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Θεσπίζονται οι Αγορές Παραγωγών, με στόχο το «κλείσιμο της ψαλίδας» στις τιμές από το χωράφι στο ράφι. Η απευθείας πώληση των αγροτικών προϊόντων, από τους ίδιους τους παραγωγούς στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες, θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

– Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, η συνταγογράφηση για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η ρύθμιση αυτή φιλοδοξεί αφενός να μειώσει την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και αφετέρου να περιορίσει τη διακίνηση παράνομων ή και ληγμένων σκευασμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει, επίσης, η καθιέρωση βιβλίων εσόδων-εξόδων στους αγρότες, καθώς θα πρέπει να αναγράφονται στα έξοδα τα παραστατικά για την αγορά φυτοφαρμάκων και αγροτικών εφοδίων.

– Εισάγονται καθαροί κανόνες στην εμπορία αγροτικών προϊόντων. Διασυνδέεται το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με την ηλεκτρονική βάση του ΓΕΜΗ, ενώ οι έμποροι υποχρεούνται να καταθέτουν εγγυητική επιστολή. Ετσι θα περιοριστούν τα φαινόμενα με «μπαταχτσήδες» εμπόρους, που ρίχνουν «κανόνια» και «φεσώνουν» τους παραγωγούς ή τους εξοφλούν όποτε… τους καπνίσει.

– Θεσμοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής, ο οποίος θα συνδράμει τον κτηνοτρόφο στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, στην εφαρμογή της σήμανσης των ζώων -που αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδοτήσεων- και στην πρόληψη των ασθενειών. Ο κτηνίατρος εκτροφής αναλαμβάνει πλέον την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων και κυρίως της βρουκέλλωσης στα αιγοπρόβατα. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων εδώ και μια δεκαετία δεν είναι ικανοποιητικά. Αν δεν δράσουμε άμεσα, υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων, όπως η απαγόρευση διακίνησης φέτας στην Ε.Ε, η έκδοση ταξιδιωτικής Οδηγίας, η επιβολή προστίμων και η διακοπή χρηματοδότησης προγραμμάτων.

– Διευκολύνεται η άμεση εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών νεοεισερχομένων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πλέον δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, για τα δύο πρώτα χρόνια, η τήρηση του εισοδηματικού κριτηρίου του 35% του συνολικού εισοδήματος από αγροτική ενασχόληση, και η ασφάλιση στον ΟΓΑ. Ετσι, οι νεοεισερχόμενοι αγρότες μπορούν άμεσα να εντάσσονται σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

– Απλοποιείται η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης ακινήτων, ως 8 στρέμματα, σε κτηνοτρόφους για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, χωρίς δημοπρασία. Δημοπρασία θα διενεργείται μόνο εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση του ιδίου ακινήτου.

– Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς. Επιβάλλονται αυστηρότερες κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων καλής μεταχείρισης και εν γένει ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Αναμφίβολα, από την εποχή των αρκουδιάρηδων, που περιέφεραν τις αρκούδες στα χωριά, τραβώντας τες από τη μύτη με το χαλκά, προσφέροντας ένα πρωτόγονο θέαμα, έχουμε κάνει τεράστια άλματα. Οφείλουμε, ωστόσο, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Η συμπεριφορά μας προς τα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού κάθε κοινωνίας.

Τα κεφάλια, όμως, της «Λερναίας Υδρας» των προβλημάτων του αγροτικού τομέα είναι ακόμη πολλά. Ενα από τα πλέον σημαντικά είναι αυτό των δυσλειτουργιών του συνεταιριστικού κινήματος, για το οποίο χρειάζεται το «καθαρτήριο πυρ» της εξυγίανσής του. Η συνεταιριστική ιδέα που γεννήθηκε στα Αμπελάκια και, δυστυχώς, διασύρθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να αναβαπτισθεί με την ενεργό ενασχόληση νέων ανθρώπων με νέες αντιλήψεις. Αυτή είναι μια από τις κρίσιμες προκλήσεις που καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα.

* Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.