ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-9-1940

80-chronia-prin-19-9-1940-561085288

ΔΙΩΞΕΙΣ: Ο γενικός επίτροπος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ριόν υπέβαλεν κατηγορητήριον εναντίον του κ. Νταλαντιέ και του στρατηγού Γκαμελέν. Το κατηγορητήριον αποτελείται εκ πολλών κεφαλαίων. Οι κ.κ. Νταλαντιέ, Γκαμελέν και Ρενώ [φωτ.] υπήρξαν οι πρώτοι συλληφθέντες την 7ην τρ. μηνός. […] Ο κ. Νταλαντιέ ως πρόεδρος της κυβερνήσεως η οποία εκήρυξε τον πόλεμον θεωρείται υπό του σημερινού καθεστώτος ως ο κύριος υπεύθυνος διά την κατάρρευσιν της Γαλλίας. Αι ευθύναι του είναι βαρύτεραι διότι είχε διατελέσει επί έτη υπουργός της Εθνικής Αμύνης, η δε χώρα ευρέθη ανέτοιμος κατά την εποχήν της κηρύξεως του πολέμου.
 
ΕΠΙΘΕΣΗ: Τρομεραί εκρήξεις φλογών φωτίζουν την γαλλικήν ακτήν εις την περιοχή της Βουλώνης την στιγμήν ταύτην καθ’ ην η βρετανική αεροπορία εξεπέλυσεν τρομεράν επίθεσιν εναντίον των γερμανικών λιμένων εισβολής.
 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ: Το Δημοτικόν Θέατρον των Αθηνών –πόσαι αναμνήσεις λαμπρών παραστάσεων, λαμπροτέρων χορών, καλών και ευτυχών ημερών αναμνήσεις– κατεδαφίζεται. Η σκαπάνη ήρχισεν το έργον της. […] Αλλ’ η πόλις κτίζεται παντού, από των κρασπέδων των περί αυτήν ορέων μέχρι της θαλάσσης, νέα και πολλάκις ωραιοτέρα. Εις την κοινήν μοίραν υπόκειται το Δημοτικόν.