ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-9-1940

80-chronia-prin-24-9-1940-561091123

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ: Ο Γάλλος στρατηγός ντε Γκωλλ έφθασεν έξω του Ντακάρ μετά βρεταννικής μοίρας, μεταφερούσης αγγλικά στρατεύματα. Ο στρατηγός ντε Γκωλλ επέδωσε τελεσίγραφον, ζητών την παράδοσιν της πόλεως. […] Το τελεσίγραφον απερρίφθη και ότι η μοίρα του αγγλικού στόλου ήνοιξε πυρ κατά του Ντακάρ. […] «Ο στρατηγός Ντε Γκωλλ έφθασε σήμερον την πρωίαν έξω του Ντακάρ και εκάλεσε τους οπαδούς του να ταχθούν υπό την σημαίαν της Ελευθέρας Γαλλίας. Φαίνεται ότι ο στρατηγός Ντε Γκωλλ συνήντησεν αντίστασιν, η κατάστασις όμως δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθή τελείως. Το ελεύθερον γαλλικόν στράτευμα του στρατηγού Ντε Γκωλλ συνοδεύεται υπό αγγλικής δυνάμεως, ήτις θέλει παράσχει εις αυτόν πάσαν υποστήριξιν».
 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Εναν αληθινό μεγάλον Ελληνα μας άρπαξε χθες, απροσδόκητα, η Μοίρα, επάνω σ’ όλη την ακμή της ωραίας ζωής του: τον Σωτήρη Παπαστράτο. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο σήκωσε τον αυτοδημιούργητον αυτόν ήρωα της δράσεως, από την ένδεια σχεδόν και την αφάνεια, στην περιωπή της πρώτης, της κυριάρχου φυσιογνωμίας, σ’ έναν σημαντικότατο κλάδο της εθνικής βιομηχανίας […].