ΑΠΟΨΕΙΣ

Προστασία και υποδομή

Φαινόμενα που μέχρι χθες ήταν «ακραία» τείνουν να γίνουν ρουτίνα – από το Μάτι μέχρι την Καρδίτσα. Οι νέοι κίνδυνοι απαιτούν ένα ισχυρό σύστημα πολιτικής προστασίας. Αλλά ο μηχανισμός εκτάκτου ανάγκης δεν αρκεί. Χρειάζονται και τοπικά έργα υποδομής, ιδίως σε περιοχές που είχε φανεί ότι είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές και πριν από την κλιματική αλλαγή.