ΑΠΟΨΕΙΣ

Βραχυκύκλωμα

Η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας έχει γίνει πια επιτακτική. Η γραφειοκρατική βραδύτητα και τα συνδικαλιστικά βραχυκυκλώματα στην ΕΑΒ απειλούν να κοστίσουν στη χώρα ακόμη και τρέχοντα προγράμματα αναβάθμισης πολεμικών αεροσκαφών. Η ανασυγκρότηση μπορεί, εκτός από τόνωση της αποτρεπτικής ισχύος, να αποφέρει τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη.