ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-10-1940

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ: Τηλεγραφούν εκ Βουκουρεστίου ότι αι ειδικαί επιτροπαί του Ακυρωτικού και του υπουργείου της Δικαιοσύνης διέταξαν την σύλληψιν προσωπικοτήτων αι οποίαι κατείχον υπευθύνους θέσεις επί του προηγουμένου καθεστώτος, επί τη βάσει στοιχείων τα οποία προέκυψαν εκ των ανακρίσεων. Ούτω συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός της Ασφαλείας στρατηγός Μαρινέσκο, ο πρώην διοικητής της χωροφυλακής, στρατηγός Μπενγκλιού, οι συνταγματάρχαι Ζετσιού, Μακενεάρου και Ντινουλέσκο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως υπεύθυνοι διά την δολοφονίαν του Κοντρεάνου [φωτ. κηδεία Κοντρεάνου] και των οπαδών του.
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Κατόπιν ειδικής διαταγής, εις την Ιαπωνίαν απηγορεύθη η λειτουργία όλων των χοροδιδασκαλείων και των κέντρων διασκεδάσεως. Διά της ιδίας διαταγής απηγορεύθησαν οι «τζαζ-μπαντ».
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Υπεγράφη υπό του υπουργού της Γεωργίας απόφασις, διά της οποίας επιβάλλεται η υποχρεωτική καλλιέργεια των απανταχού ασκεπών εκτάσεων γης και οικοπέδων των δεκτικών αμέσου καλλιεργείας και μη χρησιμοποιουμένων ως λειβαδίων διά την κτηνοτροφίαν και ανηκουσών εις ιδιώτας, οργανισμούς και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι ιδιοκτήται […] υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν διά την καλλιέργειαν αυτών και την σποράν διά πρωίμων ή οψίμων καλλιεργειών εντός του γεωργ. έτους 1940-41.