ΑΠΟΨΕΙΣ

Δεύτερη ευκαιρία

Οι φωνές για την πρώτη κατοικία είναι υποκριτικές. Η προστασία έχει αρθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2019. Συκοφαντείται έτσι, με μια προσχηματική ρητορική, το πτωχευτικό νομοσχέδιο που εναρμονίζει το ημέτερο δίκαιο με τα ισχύοντα στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες: Ο νέος νόμος δίνει σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα μιας δεύτερης ζωής μετά τη χρεοκοπία. Χιλιάδες Ελληνες, καθηλωμένοι από τα βάρη του παρελθόντος, θα μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή. Ολα τα υπόλοιπα είναι θόρυβος.