ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-10-1940

ΧΙΤΛΕΡ – ΠΕΤΑΙΝ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μπρεσλάου μετέδωκε σήμερον την πληροφορίαν ότι «κάπου εν Γαλλία», ο Καγκελλάριος Χίτλερ εδέχθη τον στρατάρχην Πεταίν, ολίγον δε βραδύτερον το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον επεβεβαίωσε την είδησιν: «Σήμερον εγένετο εν Γαλλία συνάντησις του Φύρερ μετά του στρατάρχου Πεταίν, επί παρουσία του υπουργού των Εξωτερικών του Ράιχ φον Ρίμπεντροπ και του αντιπροέδρου του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου κ. Λαβάλ. […] Η συνομιλία, επί παρουσία του αντιπροέδρου του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου και του υπουργού των Εξωτερικών του Ράιχ φον Ρίμπεντροπ, εγένετο αργά το απόγευμα της σήμερον Πέμπτης, εντός της ειδικής αμαξοστοιχίας ης επέβαινεν ο Φύρερ εις ένα μικρόν σιδηροδρομικόν σταθμόν της κατεχομένης Γαλλίας». […] Το πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Νέας Υόρκης ότι, κατ’ ειδήσεις ληφθείσας εκ Βισσύ, οι εις την πόλιν ταύτην διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν την γνώμην ότι είναι ενδεχόμενον η Γαλλία ν’ αναλάβη διά λογαριασμόν του Αξονος κίνησιν υπέρ της συνάψεως ειρήνης.
 
ΒΟΗΘΕΙΑ: […] η αυξάνουσα αμερικανική βοήθεια και το εκ νέου άνοιγμα της οδού της Βιρμανίας  ετόνωσαν την απόφασιν της Κίνας να συνεχίση τον αγώνα. […] η πρώτη αποστολή πολεμοφοδίων διά της οδού της Βιρμανίας έφθασεν εις την κινεζικήν πόλιν Κουομιγκ μετά τριήμερον διαδρομή, καθ’ ην διηνύθησαν 720 μίλλια.
 
ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Ο Γενικός Διευθυντής των Κρατικών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς υποδεχόμενος τον κ. Πουτσίνι (υιόν του διασήμου Ιταλού συνθέτου) μετά της συζύγου του, οι οποίοι αφίκοντο εις Αθήνας επ’ ευκαιρία της παραστάσεως της «Μαντάμ Μπατερφλάυ» υπό της Λυρικής Σκηνής. Ο Ιταλός πρεσβευτής κ. Γκράτσι θα συνοδεύση τον κ. Πουτσίνι προς επίσκεψιν των αρχαιοτήτων του Σουνίου, την εσπέραν δε του Σαββάτου, μετά το πέρας της παραστάσεως, δίδεται εις την ιταλικήν πρεσβείαν δεξίωσις προς τιμήν του παρεπιδημούντος υιού του Ιταλού συνθέτου.