ΑΠΟΨΕΙΣ

Αποτρεπτική ικανότητα

Είναι πολύ θετικό να βλέπει κανείς τον Ελληνα πρωθυπουργό να ασχολείται ο ίδιος και να λαμβάνει αποφάσεις για τις επείγουσες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οπως συχνά αναφέρει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, η Ελλάδα θα αυξήσει αισθητά την αποτρεπτική ικανότητά της – υπό τον όρο ότι θα προχωρήσουν άμεσα η αναβάθμιση και ο επανεξοπλισμός των συστημάτων που διαθέτει ήδη. Εξίσου σημαντική είναι ασφαλώς και η γρήγορη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων, χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια.