ΑΠΟΨΕΙΣ

Περίοδος μεγάλων εκπλήξεων στις αγορές

Μία από τις πλέον σημαντικές αλλά «αθόρυβες» ρυθμίσεις αρχίζει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Μια «έκπληξη» περιμένει τις επιχειρήσεις που μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Πληρώνουν «φόρο εξόδου» είτε μετακομίζουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε σε τρίτη χώρα.

Οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη θεωρητική υποστήριξη και του ΟΟΣΑ, ενεργοποιούν νέα εμπόδια στη μετακίνηση εταιρειών, εγκαταστάσεων, φορολογικών δικαιοδοσιών και τελικά κερδών. Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 επιβάλλεται φόρος που προκαλεί επιπλέον κόστος στη μετακίνηση εταιρειών. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και ισχύει.

Η συστηματική φοροαποφυγή των πολυεθνικών κυρίως εταιρειών θα έχει κόστος. Το πρόβλημα είναι ότι, όσον αφορά την Ελλάδα, η ρύθμιση έρχεται αργά. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει ήδη την έδρα τους σε άλλες χώρες, ενώ τώρα έχει κόστος η επαναφορά. Κάποιοι όμως που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη μετακίνηση το προηγούμενο έτος, θα αντιληφθούν ότι οφείλουν φόρους…

Από την 1-1-2020 βεβαιώνεται φόρος στις επιχειρήσεις που έχουν φύγει, σε ποσό που ισούται με την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων τη στιγμή της εξόδου, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς.

Κι αυτό ισχύει όταν η εταιρεία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα της μόνιμης εγκατάστασής της σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος-μέλος της έδρας δεν έχει πλέον δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά.

Η φορολογική υποχρέωση παραμένει ακόμα κι όταν μεταφέρεται η φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στο πρώτο κράτος-μέλος.

Η πληρωμή των φόρων που θα προκύψουν μπορεί να γίνει σε πέντε ετήσιες δόσεις εφόσον η μετακόμιση γίνεται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Γενικότερα, πολλές είναι οι εκπλήξεις που συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό των επόμενων ημερών στις αγορές. Είναι από τις συγκυρίες που συγκεντρώνονται πολλές και διαφορετικές εξελίξεις, οι οποίες όμως έχουν καταλυτικές συνέπειες. Κι αν η φορολόγηση των εταιρειών που μεταναστεύουν ήταν αναμενόμενη από τους ειδικούς, άλλες εξελίξεις δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Προφανώς οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ είναι μία από αυτές και θα έχει επιπτώσεις στα χρηματιστήρια και όχι μόνον.

Κι αν οι εκλογές –υποτίθεται– προβλέπονται με τις δημοσκοπήσεις, οι συνέπειες της πανδημίας, όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης χάνει δυναμική ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν και ότι στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου θα επαναξιολογηθούν οι παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας της Ευρώπης. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΚΤ θα κάνει κάτι», πρόσθεσε, ώστε να μην υπάρχουν απορίες.

Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο μεγαλύτερο πλήγμα προκαλεί η πανδημία με θανάτους και ασθενείς τόσο βαρύτερες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύπλοκη και, παρά το κλίμα αβεβαιότητας στη διεθνή οικονομία, κάποιοι κολοσσοί διατηρούν υψηλή κερδοφορία. Οι τεχνολογικές εταιρείες, Google, Apple Inc., Amazon.com Inc. και Facebook Inc., εντυπωσιάζουν με τη συνεχιζόμενη κερδοφορία στην εποχή της πανδημίας.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι έντονη, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Οσοι κινούνται στις αγορές μάλλον πρέπει να αποφύγουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθώς μετά τις εκπλήξεις αρχίζει συνήθως η περίοδος που πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν με την αναστάτωση που προηγήθηκε. Θα χρειαστούν κεφάλαια.