80 χρoνια πριν… 4-11-1940

51" χρόνος ανάγνωσης

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»: Εις την χθεσινήν επιδρομήν εναντίον της Θεσσαλονίκης μετέσχον πλην του κόμητος Τσιάνο και οι υιοί του Μουσσολίνι [φωτ.]. Το «Νταίηλυ Μαίηλ» παρατηρεί ότι δεδομένου ότι η επιδρομή εις την Θεσσαλονίκην εγένετο κατά του αμάχου πληθυσμού, δύναται να λεχθή ότι η οικογένεια Μουσσολίνι αποτελείται από κοινούς δολοφόνους και δύναται άριστα να αποκληθή «οικογένεια δολοφόνων». Η ιδία εφημερίς αναγράφουσα την πληροφορίαν, καθ’ ην ο Τσιάνο προήχθη εις ανώτερον αξίωμα της ιταλικής αεροπορίας, εκφράζει την πεποίθησιν ότι οι Ελληνες πιλότοι θα υποβιβάσουν πολύ σύντομα τον βαθμόν αυτόν, αν ο γαμβρός του συγχρόνου Νέρωνος επιμείνη να εντρυφήση εις αεροπορικά ταξίδια υπεράνω της Ελλάδος.
 
ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολίται και στρατιώται! Το σύνθημά σας ας είναι «Σιωπή και Προσοχή». Μην εμπιστεύεσθε εις κανένα. Στο δρόμο, στο καφενείο, στο τραμ, στο γραφείο, στο εργοστάσιο που δουλεύετε, ο κατάσκοπος καραδοκεί. Δεν ξέρουμε αν είναι φίλος μας, δεν ξέρουμε αν είναι κάποιος άγνωστος ευγενικός και δήθεν πατριώτης, που σάς ρωτάει: «Σε ποια κλάση ανήκετε;», «Πότε φεύγετε;», «Πού πάτε;» και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Αποφεύγετε τις άγνωστες παρέες, αποφεύγετε τους ηττοπαθείς περισσότερο […].