ΑΠΟΨΕΙΣ

Μυθολογίες

Μπορεί να είναι άοπλη. Μπορεί να είναι ειδικώς εκπαιδευμένη. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα τήρησης του νόμου στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς τη διαρκή παρουσία δημόσιας δύναμης. Οι δήθεν εναλλακτικές της «αυτοάμυνας» και της «αυτοπεριφρούρησης» ανήκουν στη σφαίρα μιας παρωχημένης μυθολογίας, η οποία έχει καταφέρει μόνο πλήγματα κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Υπάρχουν θέματα πιο πρόσφορα για αντιπολιτευτική γυμναστική.