ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πρόκληση διατηρήσιμης εταιρικής διακυβέρνησης

Η κρίση επιταχύνει εξελίξεις που κανονικά θα είχαν υλοποιηθεί πολύ αργότερα. Μία από τις προκλήσεις που προβάλλουν στον ορίζοντα είναι η κατάργηση της βραχυπρόθεσμης οπτικής στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ειδικά στις εισηγμένες εταιρείες η καθημερινότητα ορίζεται από τα αποτελέσματα κάθε τριμήνου τα οποία πρέπει να είναι ανοδικά, καθώς με βάση αυτά ορίζεται η αποτελεσματικότητα και συχνά οι αμοιβές των διοικούντων. Το πρόβλημα είναι ότι εξαιτίας αυτής της προτεραιότητας παραλείπονται οι επενδύσεις.

Την περίοδο 1992-2018 οι πληρωμές προς μετόχους (μέρισμα, εξαγορά μετοχών) ως ποσοστό των καθαρών εσόδων των εταιρειών αυξήθηκαν από 20% έως και 60% στις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις (δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό των εσόδων των εταιρειών) μειώθηκαν από 45% έως 38%. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνεται υψηλή δαπάνη των εταιρειών για πληρωμές σε μετόχους και περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα.

Η βραχυπρόθεσμη οπτική στην επιχειρηματική δραστηριότητα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ερευνητική δραστηριότητα, στην επανεκπαίδευση προσωπικού που χρειάζεται νέες δεξιότητες, αλλά και στη σταδιακή υποβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων. Η τάση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανισότητα αμοιβών αλλά και μειωμένη αντοχή εταιρειών σε απρόβλεπτες περιστάσεις όπως η πανδημία.

Η κοντόφθαλμη θεώρηση έχει ως συνέπεια να μην εντοπίζονται έγκαιρα κίνδυνοι όπως η κλιματική αλλαγή, διάφορες περιβαλλοντολογικές ή κοινωνικές απειλές, παιδική εργασία σε καθυστερημένες χώρες, ζητήματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούν να επηρεάσουν την προμήθεια πρώτων υλών ή εμπορευμάτων. Οι εταιρείες, κυνηγώντας το καλό αποτέλεσμα του επόμενου τριμήνου, αποτυγχάνουν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες και απλά προσπαθούν να κάνουν ό,τι στο παρελθόν με καλύτερη κερδοφορία. Δεν συνειδητοποιούν ότι η λίθινη εποχή τερματίστηκε όχι επειδή δεν υπήρχαν πέτρες αλλά γιατί κάποιοι ανακάλυψαν μεθόδους επεξεργασίας μετάλλων.

Η πραγματικότητα αυτή περιγράφει την αποτυχία του νομικού και εποπτικού πλαισίου που δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν ευκαιρίες και να αποφεύγουν κινδύνους. Ηδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντοπίσει το κενό και έχουν νομοθετήσει ή σχεδιάζουν νέα νομοθεσία που εξασφαλίζει τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να αναμορφωθούν οι σχετικές οδηγίες προκειμένου να καθιερωθούν ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες επηρεάζονται από την παγκόσμια αλυσίδα προμηθειών, αλλά και πολλές μικρότερες είναι εκτεθειμένες σε δραστηριότητες σε διάφορες χώρες. Η εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, ανάλογα με τις προβλέψεις εθνικών νόμων, ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κόστος προσαρμογής και λειτουργεί ως αντικίνητρο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Γι’ αυτό και πρέπει να αναμένεται ότι θα υπάρχει πανευρωπαϊκή ρύθμιση με νέες υποχρεώσεις εταιρειών και ενδεχομένως αυξημένες ευθύνες για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να προσαρμόζονται σε κινδύνους από εξελίξεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι διοικούντες τις εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μακροχρόνια βιωσιμότητα καθώς και τις επιπτώσεις των εταιρικών δραστηριοτήτων σε όσους επηρεάζονται, τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό χωρίς να θεωρείται κίνηση δημοσίων σχέσεων ή προβολής, αλλά δυνατότητα για τον εντοπισμό ευκαιριών καθώς και για να αποκτήσουν αντοχή. Τελικά η βιώσιμη διοίκηση είναι προς το συμφέρον των μετόχων.