ΑΠΟΨΕΙΣ

Μόνο με πειθώ

Η κυβέρνηση έλεγε ότι τα σχολεία κλείνουν τελευταία και ανοίγουν πρώτα. Ελεγε επίσης ότι δεν ευθύνονται για την εξάπλωση του ιού. Τώρα, ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες ετοιμάζονται να προηγηθούν της εκπαίδευσης. Δεν είναι η μοναδική αναθεώρηση προτεραιοτήτων που χρήζει εξήγησης. Εδώ που έχουμε φτάσει, κάθε μέτρο πρέπει να αναλύεται επαρκώς. Η υγειονομική πολιτική δεν προχωράει χωρίς πειθώ.