ΑΠΟΨΕΙΣ

Πληγή

Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για να καθυστερεί το αυτονόητο. Και στην περίπτωση της καθυστέρησης της ηλεκτρονικής έκδοσης των συντάξεων, οι δικαιολογίες είναι, όντως, πολλές. Γι’ αυτό, όπου δεν αποδίδουν οι συμβατικές πρακτικές, χρειάζεται τόλμη και φαντασία. Η αέναη εκκρεμότητα των συντάξεων είναι ασύμβατη με τις προδια-γραφές ενός σύγχρονου δυτικού κράτους. Είναι πληγή.