ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πορεία προς την έξοδο

Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Σουηδία: κρατικές διοικήσεις καλύτερα οργανωμένες και αρτιότερα εξοπλισμένες από την ελληνική βρίσκονται αντιμέτωπες με τα ίδια –αν όχι χειρότερα– προβλήματα. Αυτό δεν αποτελεί πολιτικό άλλοθι. Η κατάσταση παραείναι δραματική για να επιτρέπει αυτάρεσκες συγκρίσεις. Δεν προσφέρεται όμως ούτε για ανέξοδο καταγγελτικό λόγο, που απλώς διεκτραγωδεί τη συλλογική δοκιμασία. Η έξοδος από την κρίση είναι ορατή, αλλά δεν είναι κοντά. Η μόνη θεμιτή πολιτική στάση είναι εκείνη που προστατεύει τα εξαντλούμενα αποθέματα υπομονής· όχι η καπηλεία της δικαιολογημένης δυσφορίας. Οχι η καταστροφολογία.