ΑΠΟΨΕΙΣ

Φύλαξη και ευαισθησία

Το σχέδιο για τη φύλαξη των ΑΕΙ φαίνεται να έχει καταρτιστεί με επίγνωση της ιδιαιτερότητας του πανεπιστημιακού χώρου. Με την ίδια ευαισθησία πρέπει να γίνει και η προσπάθεια να πεισθούν πρυτάνεις και καθηγητές, που αντιδρούν. Η διαβούλευση όμως δεν πρέπει να καταλήξει σε τέλμα. Η προστασία των πανεπιστημίων είναι υπερώριμο αίτημα της πλειοψηφίας και οφείλει να προχωρήσει.