ΑΠΟΨΕΙΣ

Εμείς και η Τουρκία

Ψάχνουμε πάντα εάν η διεθνής συγκυρία είναι ευνοϊκή. Ωστόσο, όποιος και αν κρατάει τα ηνία στην Ουάσιγκτον ή στην Ευρώπη, όπως και αν διά-κειται προς τα ελληνικά συμφέροντα, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να συνομιλεί με την Τουρκία. Διπλωματική επικοινωνία δεν σημαίνει παζάρι, ιδίως για εκείνες τις αξιώσεις που η Αθήνα δεν συζητάει καν. Είναι, όμως, πάντα προτιμότερο να υπάρχει απευθείας δίαυλος, από το να επαφιέμεθα στην «πυροσβεστική» ετοιμότητα των τρίτων.