ΑΠΟΨΕΙΣ

Προτεραιότητες

Τα επιδημιολογικά δεδομένα οριοθετούν τις δυνατότητες, αλλά δεν υπαγορεύουν τις προτεραιότητες της πολιτείας. Την ιεράρχηση αυτή –πού θα αρθούν πρώτα οι περιορισμοί– την αποφασίζει η κυβέρνηση. Ετσι, το εμπόριο πήρε προβάδισμα έναντι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ομως, με βάση την ιεράρχηση ποιων αξιών μεθοδεύεται άραγε να ανοίξουν οι πίστες του σκι, ενώ δεν έχουν ακόμη ανοίξει όλα τα σχολεία;