ΑΠΟΨΕΙΣ

Στήριξη με κριτήρια

Το κράτος πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια προκειμένου να στηρίξει τις κλυδωνιζόμενες επιχειρήσεις – ιδίως τώρα που η επιβεβλημένη παράταση των μέτρων απειλεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες. Πρέπει όμως να διοχετεύσει αυτή τη στήριξη στοχευμένα. Τα κριτήρια που ήδη ισχύουν πρέπει να μην «ξεχειλώσουν». Ο στόχος είναι να σωθούν θέσεις εργασίας. Να διασωθούν κύτταρα της οικονομίας που χωρίς την πανδημία θα ήταν υγιή και δημιουργικά. Μόνο μια τέτοια έξυπνη στήριξη εξασφαλίζει όντως την επόμενη μέρα.