ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναγκαίο σχέδιο

Κανένα από τα εγχειρήματα αξιολόγησης και ευελιξίας που δοκιμάστηκαν μέχρι σήμερα στο Δημόσιο δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα. Δεν λείπουν οι ικανοί και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι. Λείπει ένα διαυγές και σταθερό σύστημα που θα ξεχωρίζει, θα επιβραβεύει και θα προάγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Και κυρίως για τις «ανεπιθύμητες» θέσεις της πρώτης γραμμής. Σε αυτόν τον στόχο πρέπει να εστιάσει η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του υπουργείου. Οχι σε ένα ακόμη σχέδιο που θα διαιωνίζει την ήσσονα προσπάθεια.