ΑΠΟΨΕΙΣ

Απόθεμα υπομονής

Το κόστος είναι βαρύ. Δεν είναι μόνο η αγορά που, προτού πάρει μια ανάσα, ξεμένει πάλι από οξυγόνο. Δεν είναι μόνο ο εκτροχιασμός της εκπαίδευσης. Είναι και η παράπλευρη πανδημία που απειλεί την ψυχική υγεία. Ομως, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι πιο επικίνδυνο από τον κορωνοϊό. Καμία ανεπτυγμένη χώρα, κανένα σύστημα, οσοδήποτε οργανωμένο κι αν ήταν πριν από την κρίση, δεν έχει αποφύγει τις οριζόντιες απαγορεύσεις. Η κοινωνία καλείται να βρει απόθεμα υπομονής για να υπηρετήσει τον πρώτο σκοπό που τη συνέχει: την προστασία της ζωής. Καλείται να βρει ελπίδα ότι το δίμηνο που ακολουθεί είναι όντως η στενωπός που οδηγεί στην ελευθερία.