ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-2-1941

80 χρoνια πριν… 16-2-1941

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΟ: Κατά τηλεγραφικάς εκ Βελιγραδίου πληροφορίας ο Πρωθυπουργός κ. Τσφέτκοβιτς και ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Μάρκοβιτς επέστρεψαν εκεί σήμερον την μεσημβρίαν, συνοδευόμενοι υπό του πρεσβευτού της Γερμανίας φον Χέρεν. Οι Γιουγκοσλαύοι πολιτικοί αμέσως μετά την άφιξίν των επεσκέφθησαν τον αντιβασιλέα πρίγκηπα Παύλον, προς τον οποίον ανεκοίνωσαν τας συνομιλίας των μετά του Χίτλερ και Ρίμπεντροπ. […] Ο διπλωματικός συνεργάτης του Ρώυτερ πληροφορείται ότι εάν κρίνη τις εκ του πενιχρού γερμανικού ανακοινωθέντος, του εκδοθέντος μετά την συνάντησιν, φαίνεται ότι ο Χίτλερ δεν εσημείωσε και μεγάλας προόδους εις τας συνομιλίας του μετά των Γιουγκοσλαύων πολιτικών ανδρών εις Μπερχτεσγκάντεν. Ουδείς υπάρχει λόγος να υποτεθή ότι η Γιουγκοσλαυία εσυνθηκολόγησε. [Φωτ. Παύλος και Χίτλερ]
 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ: Τα επιχειρήματα επί τη βάσει των οποίων εξεδόθη η διαταγή του υφυπουργείου της Ασφαλείας, η απαγορεύουσα τους δημοσίους χορούς κατά τας Απόκρεω, είναι, όλα, λογικά. Δεν πρόκειται, καθώς λέγει η σχετική ανακοίνωσις, να περάσωμεν εν θλίψει τας Απόκρεω. Πρόκειται, όμως, διά της αυτοσυγκεντρώσεως και της αξιοπρεπούς και ηρέμου στάσεως ενός εκάστου και όλων όσοι εμείναμεν εις την γραμμήν του εσωτερικού μετώπου […].