ΑΠΟΨΕΙΣ

Η άμυνά μας

Το εγχείρημα του εμβολιασμού είναι τέτοιων διαστάσεων, που δεν θα μπορούσε να επιτύχει εάν δεν επιστρατεύονταν όλες οι δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού. Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και στη δημιουργία των νέων μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων, είναι μια απόδειξη ότι ο Στρατός έχει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό για να στηρίξει και το κοινωνικό κράτος.