80 χρoνια πριν… 21-2-1941

Διά πρώτην φοράν η γαλλική λογοκρισία του Βισύ επέτρεψε την διαβίβασιν τηλεγραφήματος περί του θέματος των τελευταίων συνομιλιών Φράνκο

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ: Διά πρώτην φοράν η γαλλική λογοκρισία του Βισύ επέτρεψε την διαβίβασιν τηλεγραφήματος περί του θέματος των τελευταίων συνομιλιών Φράνκο – Πεταίν και την συνάντησίν των εις Μονπελλιέ. Κατά πληροφορίας, ο στρατηγός Φράνκο εζήτησεν εξ ονόματος του Μουσσολίνι, παρά του στρατάρχου Πεταίν, όπως αι γαλλικαί αρχαί επιτρέψουν την διέλευσιν των ιταλικών στρατευμάτων της Τριπολίτιδος διά των γαλλικών κτήσεων της βορείου Αφρικής προς το ισπανικόν Μαρόκον. Ο στρατάρχης Πεταίν ηρνήθη κατηγορηματικώς να δεχθή την πρότασιν, επικαλεσθείς τας διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου δυνάμει των οποίων τα εις την Τύνιδα εισερχόμενα ιταλικά στρατεύματα θα έδει ν’ αφοπλισθούν […].
 
ΕΝΤΑΣΗ: […] ενετάθησαν και πάλιν αι σχέσεις μεταξύ του Μουσσολίνι και του διαδόχου του θρόνου Ουμβέρτου. Ούτω, ο τελευταίος ηρνήθη διά δευτέραν φοράν ν’ αναλάβη την αρχηγίαν του γενικού επιτελείου και απεποιήθη την προαγωγήν του εις στρατάρχην.
 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Απόλυτος επιφυλακτικότης τηρείται υπό των επισήμων κύκλων επί του περιεχομένου της προτάσεως της Ιαπωνίας προς μεσολάβησιν μεταξύ των εμπολέμων και της επ’ αυτής απαντήσεως. Το ενδιαφέρον των διπλωματικών κύκλων περιορίζεται προς το παρόν εις την προέλευσιν των ενεργειών διά την μεσολάβησιν, επί της οποίας διατυπούνται διάφοροι υποθέσεις. Κατά την μίαν αι προσπάθειαι προς ειρήνευσιν προήλθον από την Ιαπωνίαν και κατά την άλλην από την Γερμανίαν, αποβλέπουν δε να επιφέρουν σύγχυσιν, ν’ αποσπάσουν την προσοχήν της Αμερικής και να επιρριφθή η ευθύνη της παρατάσεως του πολέμου εις την Αγγλίαν. Οι εν Πορτογαλία καλώς πληροφορημένοι κύκλοι θεωρούν ότι η ιαπωνική πρότασις μεσολαβήσεως είναι η πρώτη συνέπεια των συναντήσεων Φράνκο μετά του Μουσσολίνι και του στρατάρχου Πεταίν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή