ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι μονόδρομος

Κανείς δεν θέλει να βλέπει αστυνομικές επιχειρήσεις στον χώρο του πανεπιστημίου. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα που θέλουμε. Ομως, στο ΑΠΘ έγινε αυτό που ζητούσε και η αντιπολίτευση: Οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν τη δημόσια δύναμη –όχι κάποιο ειδικό σώμα– για να λυθεί μία κατάληψη. Η εμπεδωμένη κουλτούρα αυθαιρεσίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Οι άλλοι τρόποι έχουν αποτύχει.