80 χρoνια πριν… 7-3-1941

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΠΑΡΧΙΑ: Η κατάληψις της Ιταλίας υπό των Γερμανών είναι ακόμη περισσότερον πλήρης, ως ηγγέλθη, παρ’ όσον η κατάληψις της Βουλγαρίας. Ολοι οι ιταλικοί λιμένες ευρίσκονται ήδη υπό γερμανικόν έλεγχον και η ιταλική μυστική αστυνομία διευθύνεται υπό των ανωτέρων υπαλλήλων της Γκεσταπό. Συνεπώς η Ιταλία θεωρείται ήδη εις Βασιγκτώνα ως ελάχιστα διαφέρουσα από μίαν επαρχία του Μείζονος Ράιχ.
 
AΠΟΔΡΑΣΗ: Το ημιεπίσημον ισπανικόν πρακτορείον Σίφρα ασχολείται με την φυγήν του Βασιλέως Καρόλου [της Ρουμανίας] εξ Ισπανίας και εκθέτει ότι ηθέτησεν ούτος τον λόγον, τον οποίον είχε δώσει όταν εζήτησε να τω παρασχεθή η άδεια διαμονής αναλαβών την υποχρέωσιν να μη αναχωρήση εξ Ισπανίας. Ο Βασιλεύς και η κ. Λουπέσκου κατώκουν εις εν διαμέρισμα του μεγαλυτέρου ξενοδοχείου της Σεβίλλης, επί τη βάσει δε της υποσχέσεώς του, τω είχε παραχωρηθή μεγαλυτέρα ελευθερία κινήσεως. […] Αμφότεροι απεμακρύνθησαν του ξενοδοχείου υπό το πρόσχημα ότι θα εξήρχοντο εις περίπατον. […] Ο πρώην Βασιλεύς και η Λουπέσκου διέβησαν την πορτογαλικήν μεθόριον, χωρίς να ενοχληθούν και αγνοείται ακόμη πώς κατώρθωσαν να επιβούν του αυτοκινήτου, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, με όλα τα ευμετακίνητα πολύτιμα αντικείμενα, με τα κοσμήματα της κ. Λουπέσκου και με την πολύτιμον συλλογήν των καλλιτεχνικών πινάκων του Γκρέκο, τα οποία ανήκουν εις τον πρώην Βασιλέα.
 
«ΝΗΡΕΥΣ»: Περί το μεσονύκτιον της 23ης προς την 24η Φεβρουαρίου, το υποβρύχιον «Νηρεύς», υπό κυβερνήτην τον πλωτάρχην Βρασίδαν Ρώταν, περιπολούν εντός της Αδριατικής, συνήντησεν εχθρικήν νηοπομπήν εκ δύο μεγάλων μεταγωγικών προστατευομένων υπό 2 αντιτορπιλλικών. Δι’ εξαιρετικώς ψυχραίμου και θαρραλέας επιθέσεως, το υποβρύχιον επέτυχε την καταστροφήν του ενός μεταγωγικού.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή