80 χρoνια πριν… 9-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ: [Ρούζβελτ] «Αι σιταποθήκαι μας είναι πλήρεις. Αι αποθήκαι έχουν παντός είδους τρόφιμα, αρκετά διά τας ανάγκας του εσωτερικού, αλλά και αρκετά διά τας ανάγκας των φίλων μας εις άλλας χώρας, αι οποίαι μάχονται τώρα διά την ύπαρξίν των, αγωνιζόμεναι συγχρόνως διά λογαριασμόν των παντός είδους φιλελευθέρων κυβερνήσεων εναντίον των συστημάτων τα οποία αποβλέπουν εις την κυριαρχίαν του κόσμου».
 
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ: Επί αιχμαλωτισθέντος οπλίτου νοσοκόμου της νεωστί εις το μέτωπον αφιχθείσης και διαλυθείσης λόγω απωλειών ιταλικής μεραρχίας «Λενιάνο» ανευρέθη σημείωμα του οποίου η μετάφρασις έχει ως εξής: «Tα δισκία Pervitin έχουσιν τονωτικήν ενέργειαν από φυσικής και ψυχικής απόψεως. Η διανομή αυτών ενδείκνυται όπως λαμβάνη χώραν κατά τας ημέρας της εξαιρετικής πολεμικής δράσεως εις τα τμήματα τα οποία ιδιαιτέρως πρόκειται να χρησιμοποιηθώσι και ειδικώτερον εις άτομα παρουσιάζοντα συμπτώματα ψυχικής κάμψεως και αδυναμίας. Η χρήσις αντενδείκνυται εις άτομα ιδιοσυγκρασίας σαφώς νευροπαθούς. Η ανωτάτη δόσις μεταβάλλεται αναλόγως των ατόμων και δέον να ελέγχηται παρ’ υγειονομικού αξιωματικού».
 
ΖΟΥΚΩΦ: […] ο σοβιετικός στρατός έχει οργανωθή τελευταίως με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα. Ο νέος αρχηγός του επιτελείου Ζούκωφ είναι ειδικός εις τα τανκς.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή