80 χρόνια πριν… 14-3-1941

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ: Η βρεταννική αεροπορία ενήργησε χθες τας σφοδροτέρας εξ όσων εγένοντο μέχρι τούδε επιδρομάς εναντίον της Γερμανίας. Διά πρώτην φοράν κατά το τρέχον έτος εβομβαρδίσθη το Βερολίνον. Εβομβαρδίσθησαν επίσης το Αμβούργον και η Βρέμη. Η μεγάλη εξόρμησις της αγγλικής αεροπορίας θεωρείται ως έναρξις της εαρινής αγγλικής επιθέσεως ήτις συμπίπτει με τας ήττας των Ιταλών εις την Αφρικήν και την Αλβανίαν. Η επιδρομή ήρχισεν ολίγον μετά την επέλευσιν του σκότους και διήρκεσε σχεδόν μέχρι της αυγής, ήτο δε μία εκ των αποτελεσματικωτέρων επιδρομών, καθ’ ην τα αγγλικά βομβαρδιστικά κατέφερον βαρύτατα πλήγματα, συγκεντρώνοντα τα πυρά των εναντίον ενός εκάστου των στόχων, τους οποίους επρόκειτο να βομβαρδίσουν. Εις το Βερολίνον, τα βομβαρδιστικά παρέστη ανάγκη να διεισδύσουν διά μέσου του συνεχούς φράγματος των πυρών των αντιαεροπορικών πυροβόλων.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Το Ρώυτερ αγγέλλει ότι, καθ’ α μετέδωκεν ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγκύρας, οι Γιουγκοσλαύοι ανθίστανται εις την πίεσιν των Γερμανών. Ο εκφωνητής είπεν ότι οι Γιουγκοσλαύοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν ουδέτεροι και ότι η γερμανική πίεσις προκαλεί εν Γιουγκοσλαυία αίσθημα εναντίον του Αξονος. Ο Τούρκος εκφωνητής προσέθεσεν ότι, παρ’ όλον ότι χθες ισχυρίζοντο τινές ότι είχεν επέλθει συνεννόησις μεταξύ Γερμανίας και Γιουγκοσλαυίας, αι επακολουθήσασαι μεταβολαί εις τας γερμανικάς αξιώσεις φαίνεται ότι ημπόδισαν τους Γιουγκοσλαύους από του να υπογράψουν συμφωνίαν.

«ΨΑΡΑ»: «Το αντιτορπιλλικόν “Ψαρά”, υπό κυβερνήτην τον αντιπλοίαρχον κ. Κώνσταν, συνοδεύον νηοπομπήν, εν τω Αιγαίω, αντελήφθη εχθρικόν υποβρύχιον επιχειρούν να προσβάλη την νηοπομπήν. Διά ταχείας και λίαν ευστόχου ενεργείας του κυβερνήτου, το αντιτορπιλλικόν “Ψαρά” επέτυχεν την καταστροφήν του εχθρικού υποβρυχίου».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή