Καθήκον

18" χρόνος ανάγνωσης

Το τραγικό παράδειγμα του ογκολογικού νοσοκομείου «Μεταξά» δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Οποιος υπηρετεί στην υγειονομική άμυνα έχει καθήκον να ακολουθεί τις επιταγές της επιστήμης. Το ατομικό του δικαίωμα να μην εμβολιαστεί δεν μπορεί να κατισχύει του λειτουργήματός του, που επιβάλλει να μη θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων. Οσοι επιμένουν να μην εμβολιάζονται πρέπει να αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή.