ΑΠΟΨΕΙΣ

Δύσκολη ισορροπία

Η απόφαση για δειλό άνοιγμα, κατ’ αρχάς του λιανεμπορίου, θα αποδειχθεί σωστή μόνο αν συνοδευθεί από συστηματική επιτήρηση των όρων της. Εχει φανεί ότι τα πολύ σκληρά μέτρα αποβαίνουν αναποτελεσματικά χωρίς μηχανισμούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης. Πρέπει τώρα να ισχύσει το αντίστροφο: χαλαρότεροι περιορισμοί με αυστηρότερη επιτήρηση. Η ισορροπία είναι δύσκολη. Και δεν μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το φόβητρο των ελέγχων. Περισσότερη ελευθερία σημαίνει και περισσότερη υπευθυνότητα.