ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-4-1941

ΕΙΣΒΟΛΗ: Η 6η Απριλίου εξημέρωσε χθες καθαρώς ελληνική. Εις τας 5.30 π.μ. ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξανδρος Κοριζής, ακολουθών τον δρόμον της Τιμής και της Νίκης τον οποίον έδειξε την 28ην Οκτωβρίου 1940 ο Ιωάννης Μεταξάς, επληροφόρει τον πρεσβευτήν της Γερμανίας Πρίγκηπα Ερμπαχ ότι η χώρα θ’ αντιστή και εις την νέαν […] επιδρομήν. Και ολίγον μετά την 8ην πρωινήν στρατιωτικόν σύνθημα συναγερμού […] επληροφόρει τον λαόν περί των εξαιρετικών γεγονότων της χθεσινής ημέρας, τα οποία ταυτοχρόνως σχεδόν ανεκοίνου ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Η πρώτη, ιστορική, εκπομπή του Σταθμού ήτο η ακόλουθος: «[…] Η Ελλάς θύμα και πάλιν μιας αδίκου και απροκλήτου επιθέσεως, ορθία επί των επάλξεων, υπερασπίζει τα σύνορά μας εναντίον νέου εισβολέως. Οι Γερμανοί, σύμμαχοι των Ιταλών, προσβάλλουν τα σύνορα της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Ο ελληνικός στρατός μάχεται υπερασπίζων το πάτριον έδαφος όπως και την αυγήν της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 
ΣΥΜΦΩΝΟ: Υπεγράφη εν Μόσχα σύμφωνον φιλίας και μη επιθέσεως μεταξύ Σοβιετικής Ρωσσίας και Νοτιοσλαυΐας. […] το Σοβιετο-Νοτιοσλαυϊκόν σύμφωνον κρίνεται υπό των κύκλων της αμερικανικής πρωτευούσης ως λίαν ενθαρρυντική εξέλιξις.