80 χρoνια πριν… 8-4-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

ΡΗΞΗ: Η αγγλική κυβέρνησις απεφάσισε να αποσύρη την διπλωματικήν της αντιπροσωπείαν εκ Βουδαπέστης [φωτ.]. Η απόφασις ελήφθη λόγω του ότι η Ουγγαρία απέβη ήδη βάσις δι’ επιχειρήσεις εναντίον των συμμάχων. Ο διπλωματικός συνεργάτης του Ρώυτερ πληροφορείται ότι ο εν Λονδίνω πρεσβευτής της Ουγγαρίας κ. Μπάρκτσα εκλήθη σήμερον το απόγευμα εις το υπουργείον των Εξωτερικών, όπου τω ανεκοινώθη η υπό της αγγλικής κυβερνήσεως ληφθείσα απόφασις. Τα γερμανικά συμφέροντα εν Ελλάδι ανέλαβε να αντιπροσωπεύση η εν Αθήναις σουηδική πρεσβεία.
 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Είχον και ροκάνες αποκρηάτικες οι Γερμανοί εις την κοιλάδα του Στρυμόνος. Ετσι μας είπε κάποιος: ότι είχον διά να μας φοβίσουν με τον θόρυβον. Από των πρώτων στιγμών της μάχης όμως, αντελήφθησαν ότι με ροκάνες και με τον θόρυβον των «Στούκας» δεν καταφέρνουν να φοβίσουν την λόγχην. Δεν λυπούμεθα φυσικά διά την αποτυχίαν της σκηνοθεσίας, την οποίαν ήδη ο γερμανικός ραδιοφωνικός σταθμός ωμολόγησεν. «Εις την Βαλκανικήν, είπε, ο πόλεμος είναι σοβαρός…».
 
ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ: […] τα βρεταννικά και αυτοκρατορικά στρατεύματα κατέλαβαν το Ντέμπρα Μάρκος εν Αβησσυνία. Εξ άλλου, τα δρώντα εκ νότου στρατεύματα προχωρούν προς βορράν και συνέλαβον πολλούς αιχμαλώτους.