ΑΠΟΨΕΙΣ

Λίγοι

Η απόφαση ήταν επί της αρχής ορθή. Η Ευρώπη έπρεπε να έχει ενιαία άμυνα στην πανδημική απειλή. Οι υπηρεσίες της, όμως, αποδείχθηκαν απαράσκευες για το ιστορικό εγχείρημα. Και ορισμένα από τα πρόσωπα στην ηγεσία της αποδεικνύονται λίγα. Η Ενωση καταλήγει να σπέρνει αβεβαιότητα, με τις αλλεπάλληλες παλινωδίες για το εμβόλιο. Το αποτέλεσμα είναι να κλονίζεται η ήδη εύθραυστη αξιοπιστία της.