ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-4-1941

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: Χθες βράδυ μας έλεγε το Λονδίνον ότι τα αγγλικά στρατεύματα τα οποία ευρίσκονται εις τον νέον μας μέτωπον κατέλαβον ήδη θέσεις εις την γραμμήν της μάχης. Και μας έλεγεν ακόμη ότι τα στρατεύματα αυτά ανυπομονούν να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα. Εχομεν εμπιστοσύνην εις αυτόν τον στρατόν. Διότι είναι στρατός ησκημένος, εμπειροπόλεμος, στρατός αποδείξας προσφάτως εις άλλα πεδία μάχης τας δυνατότητας τας οποίας διαθέτει όπως αμυνθή επιτυχώς και κατά της γερμανικής επιδρομής.
 
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ: […] αι Ηνωμ. Πολιτείαι ιδρύουν αεροπορικάς βάσεις εις την Γροιλανδίαν προς προστασίαν της νήσου και του δυτικού ημισφαιρίου εν γένει, συμφώνως προς τους όρους της αμερικανοδανικής συμφωνίας, η οποία υπεγράφη υπό του υπουργού των Εξωτερικών κ. Χαλλ και του εκπροσώπου της Δανίας κ. Ντε Κάουφμαν. Ο κ. Ρούζβελτ ομιλών συναφώς εδήλωσεν ότι αι Ηνωμ. Πολιτείαι προτίθενται να προστατεύσουν την νήσον όπως παραμείνη αύτη δανική αποικία. Η σχετική συμφωνία αποτελεί, ως εδήλωσεν ο κ. Ρούζβελτ, νέαν απόδειξιν των αγαθών διαθέσεων της αμερικανικής κυβερνήσεως προς την Δανίαν.
 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Αι αγγλικαί εφημερίδες πληροφορούνται ότι ουγγρικά στρατεύματα συμπράττουν μετά των Γερμανών εις τας επιχειρήσεις εναντίον της Νοτιοσλαυΐας.