ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναζωογόνηση

Η επόμενη ημέρα μετά την πανδημία δεν μπορεί να οδηγήσει σε διατηρήσιμη ευημερία εάν δεν αναστραφεί ο δημογραφικός μαρασμός. Η χώρα έχει ανάγκη να επαναπατρίσει τη διασπορά της οικονομικής κρίσης, όχι μόνον ως ποσοτική ένεση. Εχει κυρίως ανάγκη τη μετάγγιση ποιότητας – τις γνώσεις και την καινοτομία των ανθρώπων της που σταδιοδρομούν αλλού. Απαραίτητη προϋ-πόθεση για να δημιουργηθεί ένα ρεύμα παλιννόστησης είναι να παρασχεθούν στους Ελληνες του εξωτερικού τα εχέγγυα ενός σταθερού θεσμικού και φορολογικού περιβάλλοντος. Δεν πρέπει η επιστροφή τους να επαφίεται μόνο στον πατριωτισμό τους.