ΑΠΟΨΕΙΣ

Η εξουσία σαν ουσία

Να την πούμε ιερή μανία ή θεϊκή, για να τα έχουμε καλά με τον Πλάτωνα, που διέκρινε δύο ειδών μανίες, «την μεν υπό νοσημάτων ανθρωπίνων, την δε υπό θείας εξαλλαγής των ειωθότων νομίμων γιγνομένην»; Να την πούμε. Εστω κι αν με τη μανία του κατεξουσιασμού, που μετατρέπει το κράτος σε λάφυρο, τίποτε δεν δείχνει ότι η απομάκρυνση απ’ τη συνηθισμένη κανονικότητα οφείλεται σε παρέμβαση θεού. Οπότε; Οπότε, «το ΚΕΘΕΑ πρέπει να γίνει δικό μας και θα γίνει». Οπου ΚΕΘΕΑ οποιαδήποτε υπόσταση του Δημοσίου, του κράτους, μικρή ή μεγάλη, σκέτη σφραγίδα ή από τις υποστάσεις που αποδείχτηκαν λειτουργικότατες επί δεκαετίες. Οπως το ΚΕΘΕΑ. Που όσο υπηρετούσε τους εξαρτημένους επιμένοντας στη στεγνή θεραπεία και βασισμένο στο αυτοδιοίκητο, στο άμισθο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο και στη γενική συνέλευση, έσωζε ζωές. Και πολλοί λυτρωμένοι μετείχαν στη γενική συνέλευση, ισότιμα. Περίεργα πράγματα; Ναι. Γιατί, όπως έγραψε στο φέισμπουκ ο Κωστής Παπαϊωάννου, το ΚΕΘΕΑ υπήρξε «από τις πιο φωτεινές γέννες της μεταπολίτευσης». Και είναι θλιβερό να αναφερόμαστε ήδη σ’ αυτό χρησιμοποιώντας τον αόριστο.

Στον αόριστο ή, το πολύ, σε έναν καταδικαστικό ενεστώτα, σαν αυτόν που επιλέγει ο Ηλίας Μαμαλάκης στον τίτλο της δικής του ανάρτησης στο φέισμπουκ: «Το ΚΕΘΕΑ τελειώνει. Υπήρξα για μια εξαετία μέλος του διοικητικού συμβουλίου του. Εκλεγμένος από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης. Μας παραιτήσαν ομαδικά αντικαθιστώντας μας με διορισμένο συμβούλιο από το υπουργείο Υγείας. Το εκλεγμένο πρώην διοικητικό συμβούλιο αποτελείτο από διαπρεπείς επιστήμονες τόσο της ιατρικής, της νομικής και ανθρώπους δραστήριους γύρω από τη θεραπεία της εξάρτησης από ουσίες. Επίσης η έννοια της απεξάρτησης είναι απόλυτα συνυφασμένη με το αυτοδιοίκητο. […] Τώρα έρχεται η δεύτερη φάση αποδυνάμωσης του οργανισμού που σιγά σιγά θα το αποδυναμώσει εντελώς μέχρι την απορρόφησή του πιθανόν από τον ΟΚΑΝΑ. Η βασική αρχή του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση είναι η στεγνή θεραπεία. Κανένα υποκατάστατο, κανένα ψυχοφάρμακο. Αντίθετα από τον ΟΚΑΝΑ, που απλά δίνει υποκατάστατο της βασικής ναρκωτικής ουσίας». Διορισμένοι, έμμισθοι, «δικοί μας», ή τέλος πάντων επιλεγμένοι οι περισσότεροι με κύριο κριτήριο την ημετερότητα. Για να προωθηθεί η δεύτερη φάση. Γιατί; Επειδή, για να επιμείνω σε όσα έγραφα εδώ στις 18.10.2019, με αφορμή την πρώτη φάση αποδυνάμωσης του ΚΕΘΕΑ, απ’ όλες τις ουσίες μπορεί να γιατρευτεί κανείς. Από την εξουσία όχι.