ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-4-1941

ΚΗΔΕΙΑ ΚΟΡΥΖΗ: Σεμνή και επιβλητική ετελέσθη την 1ην απογευματινήν της χθες εκ του ναού της Μητροπόλεως η κηδεία του αειμνήστου πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Κορυζή. Ημίσειαν ώραν πριν ψαλή η νεκρώσιμος ακολουθία η σορός μετεφέρθη διά νεκροφόρου εκ της οικίας του αειμνήστου πρωθυπουργού εις τον Μητροπολιτικόν ναόν. Εκατέρωθεν της νεκροφόρου εβάδιζον πεζή αδελφαί νοσοκόμοι του «Ευαγγελισμού» του οποίου διετέλεσε πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου. Της νεκροφόρου είποντο τα αυτοκίνητα των οποίων επέβαινον η κ. Κορυζή, τα τέκνα της και οι λοιποί συγγενείς. Κατά μήκος της οδού Μητροπόλεως, Οθωνος, λεωφόρου Αμαλίας και Αναπαύσεως οπόθεν διήλθεν η πομπή, είχον παραταχθή τμήματα της Νεολαίας αρρένων και θηλέων προς απόδοσιν τιμών.
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Τα ελληνικά, τα βρεταννικά και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα συνέχισαν και χθες με τον αυτόν άφθαστον ηρωισμόν τον αγώνα των κατά του επιδρομέως, όστις επανέλαβε με έτι μεγαλυτέραν σφοδρότητα και με τεραστίας δυνάμεις τας εφόδους του κατά της ελληνοβρεταννικής γραμμής αμύνης.
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Σαγκάης ότι κατά την επίσκεψιν του Ματσουόκα εις Βερολίνον συνήφθη συμφωνία, δυνάμει της οποίας η Ιαπωνία πρόκειται να παραχωρήση εις την Γερμανίαν ναυτικάς τινάς μονάδας εις αντάλλαγμα πολεμικού υλικού.