ΑΠΟΨΕΙΣ

Επένδυση

Δεν χρειαζόταν κανείς τις δημοσκοπήσεις για να καταλάβει ότι η πανδημία βάθυνε το ηλικιακό χάσμα. Πολλοί νέοι νιώθουν αποκλεισμένοι. Μαθητές που αποκόπηκαν από το σχολικό τους περιβάλλον· πρωτοετείς φοιτητές που σχεδόν δεν πάτησαν στο αμφιθέατρο· ανειδίκευτοι εκτεθειμένοι σε μιαν ανεξέλεγκτη αγορά εργασίας· επιστήμονες χωρίς επαγγελματική διέξοδο αντάξια των προσόντων τους. Αυτή η γενιά, της κρίσης μετά την κρίση, κινδυνεύει να στραφεί κατά του πολιτικού συστήματος. Η οικονομική πολιτική πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ενθάρρυνσή τους να ζήσουν και να δημιουργήσουν εδώ. Χωρίς αυτούς καμία ανάκαμψη δεν είναι εφικτή.