ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 1-6-1931

90-chronia-prin-1-6-1931-561383989

ΕΝΤΑΣΗ: Κατά τας πληροφορίας των εν Ρώμη ανταποκριτών των γερμανικών εφημερίδων, εξακολουθούν αι εκδηλώσεις της εντάσεως των σχέσεων μεταξύ Ιταλίας και Βατικανού, εντάσεως προκληθείσης λόγω της γενομένης προ ημερών επιθέσεως ομάδων φοιτητών και εργατών εναντίον της έδρας του κομιτάτου της «Καθολικής Δράσεως». Εις το σωματείον αυτό ανήκουν, ως γνωστόν, πολιτικοί οίτινες μέχρι του 1922 ήσαν ενεργά μέλη του Λαϊκού κόμματος, ούτινος αρχηγός ήτο ο ιερεύς Δον Στούρτσο, εις εκ των σφοδροτέρων αντιπάλων του φασισμού. Η εξέγερσις αποδίδεται εις το ότι […] το ως άνω σωματείον, υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής προπαγάνδας, οργάνωσε καθ’ όλην την χώραν τμήματα έχοντα σκοπόν καθαρώς πολιτικόν και στρεφόμενον εναντίον του σημερινού εν Ιταλία καθεστώτος.
 
ΑΛΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ: Ως να επρόκειτο περί επιδημίας εμφανιζομένης απαραιτήτως κάθε καλοκαίρι, ήρχισαν και πάλιν αι συζητήσεις διά την Σούδαν του Νέου Φαλήρου. Οι παλαιότεροι των συμπολιτών ενθυμούνται ότι το ζήτημα αυτό εδημιουργήθη προ τεσσαρακονταετίας τουλάχιστον, ότι συζητείται έκτοτε τακτικώς και ότι απεδείχθη άλυτον. Τα εργοστάσια τα οποία έχουν ιδρυθή εις το Φάληρον δημιουργούν την Σούδαν και η Σούδα θα υπάρχη εφ’ όσον υπάρχουν και τα εργοστάσια.