ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρότυπα κατά του εγκλήματος

Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Τέτοια κυκλώματα έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν ακόμη πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε πολύ πιο οργανωμένη μορφή από αυτήν που καλείται τώρα να τιθασεύσει η ελληνική πολιτεία. Γι’ αυτό και οι δικές μας αρχές –διωκτικές, δικαστικές, αλλά και οικονομικού ελέγχου– δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν την πυρίτιδα. Μπορούν να μελετήσουν τα ξένα υποδείγματα –στη νομοθέτηση, αλλά και στην επιχειρησιακή δράση– και να υιοθετήσουν μεθόδους που έφεραν αποτέλεσμα.