ΑΠΟΨΕΙΣ

Κακές συνήθειες

Η ανάγκη επέβαλε στο κράτος να στηρίξει την αγορά. Αλλά η ανάγκη αυτή ήταν έκτακτη. Η εξαιρετική κατάσταση δεν πρέπει να γίνει, σε καμία περίπτωση, αφορμή για να αναβιώσει η πολιτική κουλτούρα του παρελθόντος. Δεν πρέπει από κεκτημένη ταχύτητα να διαιωνιστούν συνήθειες του σπάταλου κράτους. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Πρέπει να αλλάξει. Οχι να χρηματοδοτήσει τη στασιμότητα.