ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 10-6-1931

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»: Το αγγλικόν υποβρύχιον «Ποσειδών», καθελκυσθέν μόλις το 1929, εβυθίσθη κατόπιν συγκρούσεως με εμπορικόν ατμόπλοιον εις τα κινεζικά ύδατα και παρά τον κόλπον της Βέι-Χάι-Βέι. Η πρώτη επίσημος ανακοίνωσις του Αγγλικού Ναυαρχείου αναφέρει τα εξής. «[…] Το υποβρύχιον “Ποσειδών” εβυθίσθη κατόπιν συγκρούσεως μετά εμπορικού ατμοπλοίου εις απόστασιν 21 μιλλίων βορείως του Βέι-Χάι-Βέι περί ώραν 12.45΄ της σήμερον. Τα πολεμικά “Μπέρδικ”, “Κούμπερλαντ” και “Ερμής” έσπευσαν πάραυτα εις τον τόπον της καταστροφής. Κατά τας πρώτας ληφθείσας πληροφορίας, πέντε αξιωματικοί και 28 άνδρες του πληρώματος διεσώθησαν. Κατά νεωτέρας όμως ειδήσεις, 20 άνδρες του πληρώματος απωλέσθησαν» [φωτ. οι επιζώντες].
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Υπό των βουλευτών του Λαϊκού κόμματος εζητήθη, υπεστηρίχθη δε και υπό των άλλων κομμάτων της Αντιπολιτεύσεως η αναβολή της ψηφίσεως κατ’ άρθρον του νομοσχεδίου περί Τύπου ίνα αφ’ ενός μεν δυνηθή να παραστή κατ’ αυτήν και κ. Τσαλδάρης, αφ’ ετέρου δε διεξαχθή συζήτησις εφ’ εκάστης των διατάξεων του νομοσχεδίου, τας οποίας η Αντιπολίτευσις θεωρεί ως αντισυνταγματικάς και θιγούσας την ελευθεροτυπίαν. Η πρότασις της Αντιπολιτεύσεως απερρίφθη υπό της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κατόπιν τούτου απεχώρησαν εκ της συνεδριάσεως τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως.